Här finns arkivbilder från Klaes Degens Tvätt & Mattrengöringsanstalt.
När fastigheten skulle rivas på 1950-talet hittades ett antal gamla glasplåtar, bland det som skulle kastas,
som sparades undan och långt senare scannats in.
Nu har Saltisbilder renoverat bilderna och anpassat bildskatten till dagens webbgalleri.