Erstavik
Ett skogs-, jordbruks- och fastighetsförvaltningsföretag omfattande 2100 hektar mark i Nacka kommun och 300 hektar mark fördelat på ett femtontal öar i Tyresö kommun.
En natur- och kulturmiljö av riksintresse, skapad och bevarad av tidigare och nuvarande innehavare och dess medarbetare.
Fastigheterna ägs numera av Herman Petersen Fideikommiss AB.

Bilderna är tagna en tidig morgon i maj månad.
Klicka på bilden för större bild.


© Sten Brattberg, Saltisbilder.se